Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma hayatında iş kazalarının ölümcül bir başka ifadeyle risk faktörünün şiddetinin en yüksek olduğu çalışma alanlarından birisi de yüksekte yapılan çalışmalardır. Birçok iş kolunda doğrudan veya dolaylı olarak yüksekte çalışmalar yer alamaktadır.

 Yükseklik kavramı göreceli olup kişiye göre değişim gösterir. Genel olarak açıklarsak yükseklik, tek adımla kolayca çıkamayacağımız yerler olarak tanımlarsak yanlış olmaz. İnsandan insana farklılık gösteren yükseklik kavramını tanımlarken baz alacağımız ölçü yine insan bedenidir. İnsanların boyları birbirinden farklı olsa da her insanın denge noktası ikinci bel omurudur. Bu nedenle, ikinci bel omurunu geçen yerler yükselk olarak kabul edilmelidir.
 Çalışma hayatında ise ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı, Avrupa’da 1,8 metre ve Amerika’da 1,2 metre olarak kabul edilmektedir. Bu yükseklikler ve daha üzerindeki yüksekliklerde çalışanların mutlaka öncelikle toplu koruma yöntemleri ve bunların yeterli olmadığı özel durumlarda ise kişisel koruyucu donanımlar ile korunması gerekir.

 OSHA (Occupational Safety ve Health Administration – Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı) istatiklerine göre 3,4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların %85’i hayatını kaybetmektedir. Yine OSHA’nın yıllık istatikleri düşmelerden ileri gelen kazaların %22 gibi ciddi oranlarda olduğunu göstermektedir. Yüksekte çalışma kavramı, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği mavzuatında birçok yerde farklı kavramlarla yerini almaktadır. Örneğin; İşçi sağlığı ve güvenliği tüzüğünün 521 inci maddesine göre 4 metreden yüksekte çalışanlara ve yapı işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün 13 üncü maddesine göre 3 metreden fazla yüksekte çalışanlara emniyet kemeri verileceğinden söz etmektedir. Ayrıca, iskelelerde, merdivenlerde ve çeşitli platformlarda yapılacak çalışmalarda alınacak güvenlik önlemlerinden söz edilmektedir.
Next PostSonraki Kayıt Previous PostÖnceki Kayıt Ana Sayfa