TEHLİKELİ YÜKSEKLİK KAVRAMI

Yasal mevzuatımızda yapı işlerinde tehlikeli yükseklik için net bir tanım getirilmemekle beraber “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” 13. maddesinde “Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlara” güvenlik kemeri verilmesi zorunluluğu belirtilmiştir. Buradan hareketle mevzuatımızın 3 metre ve üzerindeki yüksekliklerden düşmeyi yüksekten düşme olarak kabul ettiğini öngörebiliriz. 


Amerika Birleşik Devletleri’ nde 1.2 metre, Avrupa Birliği’ ne bağlı ülkelerin bir çoğunda ise 1.8 metre üzerindeki çalışmalar yüksekte çalışma olarak kabul edilmektedir ve bu yüksekliklerin üzerinde çalışanların kişisel koruyucu ekipman kullanma zorunluluğu belirtilmektedir. 


OSHA (Occupational Health And Safety Administration) standartlarına göre 6 feet (1.8 metre) üzerindeki yüksekliklerde yapılan çalışmalarda çalışanların korunması için tutarlı bir yüksekten düşmeyi önleyici sistem bulunması gerekmektedir. İngiliz (WAHR) standartlarına göre ise her türlü düşme riskinin yaralanma tehlikesi içerdiği kabul edilmiş ve her türlü düşme riskine karşı uygun önlemler alınması gerektiği belirtilmiştir. Fakat 2 metrenin altında ve üstünde bulunan ve düşme tehlikesi içeren çalışma alanları için ayrı ayrı önlemler istenmektedir. 


Yani İngiliz standartlarına göre düşme riski bulunan her seviye için önlem alınması gerekmektedir. 2 metre üzerindeki yükseklikler ise tehlikeli yükseklik olarak kabul edilmekte ve 2 metreden yüksek çalışma alanları için daha ayrıntılı önlemler alınması gerektiği belirtilmektedir.
Next PostSonraki Kayıt Previous PostÖnceki Kayıt Ana Sayfa