GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ TUTUCU 10 METRE - ÇELİK HALAT


Halatı aşağı indikçe serbest bırakır, yukarı çıktıkça içine sarar.Düşme anında otomatik kilitlenir.Kilitlenme sonrası gerginleşen halatı yukarı doğru çok az bırakınca sistem tekrar çalışmaya başlar..Anti-corrosive malzemeden imal edilmiş iç ve dış mekanda kullanım imkanı veren bir kapakla kapatılmıştır.


Mükemmel Darbe Emme
Alüminyum Gövde
Güçlü ve Hafif
Dayanıklı ve Antikorozif
Standart EN 360:2002
Onay CE
0
GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ TUTUCU 6 METRE - ÇELİK HALAT

Halatı aşağı indikçe serbest bırakır, yukarı çıktıkça içine sarar.Düşme anında otomatik kilitlenir.Kilitlenme sonrası gerginleşen halatı yukarı doğru çok az bırakınca sistem tekrar çalışmaya başlar..Anti-corrosive malzemeden imal edilmiş iç ve dış mekanda kullanım imkanı veren bir kapakla kapatılmıştır.


Mükemmel Darbe Emme
Alüminyum Gövde
Güçlü ve Hafif
Dayanıklı ve Antikorozif
Standart EN 360:2002
Onay CE
0
GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ TUTUCU 15 METRE - ÇELİK HALAT


Halatı aşağı indikçe serbest bırakır, yukarı çıktıkça içine sarar.Düşme anında otomatik kilitlenir.Kilitlenme sonrası gerginleşen halatı yukarı doğru çok az bırakınca sistem tekrar çalışmaya başlar..Anti-corrosive malzemeden imal edilmiş iç ve dış mekanda kullanım imkanı veren bir kapakla kapatılmıştır.


Mükemmel Darbe Emme
Alüminyum Gövde
Güçlü ve Hafif
Dayanıklı ve Antikorozif
Standart EN 360:2002
Onay CE
0
GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ TUTUCU 20 METRE - ÇELİK HALAT


Halatı aşağı indikçe serbest bırakır, yukarı çıktıkça içine sarar.Düşme anında otomatik kilitlenir.Kilitlenme sonrası gerginleşen halatı yukarı doğru çok az bırakınca sistem tekrar çalışmaya başlar..Anti-corrosive malzemeden imal edilmiş iç ve dış mekanda kullanım imkanı veren bir kapakla kapatılmıştır.


Mükemmel Darbe Emme
Alüminyum Gövde
Güçlü ve Hafif
Dayanıklı ve Antikorozif
Standart EN 360:2002
Onay CE
0
GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ TUTUCU 25 METRE - ÇELİK HALAT


Halatı aşağı indikçe serbest bırakır, yukarı çıktıkça içine sarar.Düşme anında otomatik kilitlenir.Kilitlenme sonrası gerginleşen halatı yukarı doğru çok az bırakınca sistem tekrar çalışmaya başlar..Anti-corrosive malzemeden imal edilmiş iç ve dış mekanda kullanım imkanı veren bir kapakla kapatılmıştır.


Mükemmel Darbe Emme
Alüminyum Gövde
Güçlü ve Hafif
Dayanıklı ve Antikorozif
Standart EN 360:2002
Onay CE
0
GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ TUTUCU 30 METRE - ÇELİK HALAT


Halatı aşağı indikçe serbest bırakır, yukarı çıktıkça içine sarar.Düşme anında otomatik kilitlenir.Kilitlenme sonrası gerginleşen halatı yukarı doğru çok az bırakınca sistem tekrar çalışmaya başlar..Anti-corrosive malzemeden imal edilmiş iç ve dış mekanda kullanım imkanı veren bir kapakla kapatılmıştır.


Mükemmel Darbe Emme
Alüminyum Gövde
Güçlü ve Hafif
Dayanıklı ve Antikorozif
Standart EN 360:2002
Onay CE
0
GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ TUTUCU 6 METRE - KEVLER HALAT

Halatı aşağı indikçe serbest bırakır, yukarı çıktıkça içine sarar.Düşme anında otomatik kilitlenir.Kilitlenme sonrası gerginleşen halatı yukarı doğru çok az bırakınca sistem tekrar çalışmaya başlar..Anti-corrosive malzemeden imal edilmiş iç ve dış mekanda kullanım imkanı veren bir kapakla kapatılmıştır.


Mükemmel Darbe Emme
Alüminyum Gövde
Güçlü ve Hafif
Dayanıklı ve Antikorozif
Standart EN 360:2002
Onay CE
0
GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ TUTUCU 2.5 METRE - KEVLER HALATHalatı aşağı indikçe serbest bırakır, yukarı çıktıkça içine sarar.Düşme anında otomatik kilitlenir.Kilitlenme sonrası gerginleşen halatı yukarı doğru çok az bırakınca sistem tekrar çalışmaya başlar..Anti-corrosive malzemeden imal edilmiş iç ve dış mekanda kullanım imkanı veren bir kapakla kapatılmıştır.


Mükemmel Darbe Emme
Alüminyum Gövde
Güçlü ve Hafif
Dayanıklı ve Antikorozif
Standart EN 360:2002
Onay CE


0
Çalışma hayatında iş kazalarının ölümcül bir başka ifadeyle risk faktörünün şiddetinin en yüksek olduğu çalışma alanlarından birisi de yüksekte yapılan çalışmalardır. Birçok iş kolunda doğrudan veya dolaylı olarak yüksekte çalışmalar yer alamaktadır.

 Yükseklik kavramı göreceli olup kişiye göre değişim gösterir. Genel olarak açıklarsak yükseklik, tek adımla kolayca çıkamayacağımız yerler olarak tanımlarsak yanlış olmaz. İnsandan insana farklılık gösteren yükseklik kavramını tanımlarken baz alacağımız ölçü yine insan bedenidir. İnsanların boyları birbirinden farklı olsa da her insanın denge noktası ikinci bel omurudur. Bu nedenle, ikinci bel omurunu geçen yerler yükselk olarak kabul edilmelidir.
 Çalışma hayatında ise ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı, Avrupa’da 1,8 metre ve Amerika’da 1,2 metre olarak kabul edilmektedir. Bu yükseklikler ve daha üzerindeki yüksekliklerde çalışanların mutlaka öncelikle toplu koruma yöntemleri ve bunların yeterli olmadığı özel durumlarda ise kişisel koruyucu donanımlar ile korunması gerekir.

 OSHA (Occupational Safety ve Health Administration – Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı) istatiklerine göre 3,4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların %85’i hayatını kaybetmektedir. Yine OSHA’nın yıllık istatikleri düşmelerden ileri gelen kazaların %22 gibi ciddi oranlarda olduğunu göstermektedir. Yüksekte çalışma kavramı, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği mavzuatında birçok yerde farklı kavramlarla yerini almaktadır. Örneğin; İşçi sağlığı ve güvenliği tüzüğünün 521 inci maddesine göre 4 metreden yüksekte çalışanlara ve yapı işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün 13 üncü maddesine göre 3 metreden fazla yüksekte çalışanlara emniyet kemeri verileceğinden söz etmektedir. Ayrıca, iskelelerde, merdivenlerde ve çeşitli platformlarda yapılacak çalışmalarda alınacak güvenlik önlemlerinden söz edilmektedir.
0
yaşam hattı standartları

Yaşam Hattı, temelde yüksekte çalışma yapacak olan personelin paraşüt tipi emniyet kemerini düşüş durdurucu ile bağlayacağı ve çalışırken hareket edebileceği şekilde tasarlanmış bir sistemdir. Yaşam Hattı sistemleri yatay yaşam hattı ve dikey yaşam hattı olarak ikiye ayrılır.

  
 Yatay Yaşam Hattı: Sistem tamamen SS316 kalite paslanmaz çelikten mamul ana bağlantı braketi (ABB) ve ara destek braketi (ADB) noktaları, entegre karabinalı halat kavrayıcı (Şaryo), gerdirme aparatı, şok emici ve paslanmaz çelik halattan oluşmaktadır.
Ankraj bağlantı noktaları, çatı tipine göre değişiklik göstermektedir. Çelik, beton, sandviç panel, membran ve trapez çatı tiplerine göre montaj yöntemi ve bağlantı elemanları farklıdır. Paslanmaz çelik halat gerdirme aparatı vasıtasıyla gerilerek her 10-12 metre’de bir ara destek braketi ile kılavuzlanmaktadır. Bu sayede halatın titreşimi ve yıpranması önlenerek stabil kalması sağlanır.
Çatı üzerinde hareket eden kişi paraşüt tipi emniyet kemerine karabina vasıtasıyla, çelik halat üzerinde hareketli olan halat kavrayıcıya, geri sarımlı düşüş durdurucuyla veya güvenlik halatıyla bağlamak suretiyle yatay düzlemdeki hareketini elleri serbest olarak kesintisiz ve güvenli bir biçimde sağlayabilir. Halat kavrayıcı ve halatı kılavuzlayan ara ankrajların özel dizaynı sayesinde, ara noktalarda takılmadan kesintisiz bir hareket sağlanabilir. Ana bağlantı braketi noktasına bağlanan esnek bir sistem olan şok emici, herhangi bir düşme anında kişi üzerinde oluşan ani darbe etkisini sönümleyerek olası bir bel/boyun kırılmalarını ve yaralanmaları önler.
   Dikey Yaşam Hattı: Sistem tamamen SS316 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş, üst ankraj braketi (UAB), üst şok emici (USE), teleskopik alt ankraj (TAA), alt şok emici (ASE) ve ara atkı braketinden (AAB) oluşmaktadır.
Montaj yöntemi ve bağlantı elemanları merdiven tipine göre değişiklik göstermektedir. Paslanmaz çelik halat her 10-12 metre’de bir halat destek braketi ile kılavuzlanmaktadır. Bu sayede halatın titreşimi ve yıpranması önlenerek stabil kalması sağlanır.
Dik merdivende çalışacak kişi paraşüt tipi emniyet kemerini karabina vasıtasıyla, çelik halat üzerinde hareketli olan düşey emniyet kilidine (DEK) bağlamak suretiyle dikey düzlemdeki hareketini kesintisiz ve güvenli bir biçimde sağlayabilir.

Bu sistem sayesinde güvenli ve rahat bir şekilde merdiven üzerindeki çalışmasını yapabilir. Olası bir düşme tehlikesine karşı düşey emniyet kilidi devreye girerek üst ankraj braketinde bulunan şok emicinin de yardımıyla olası bir bel/boyun kırılmalarını ve yaralanmaları önler.
0
Yasal mevzuatımızda yapı işlerinde tehlikeli yükseklik için net bir tanım getirilmemekle beraber “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” 13. maddesinde “Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlara” güvenlik kemeri verilmesi zorunluluğu belirtilmiştir. Buradan hareketle mevzuatımızın 3 metre ve üzerindeki yüksekliklerden düşmeyi yüksekten düşme olarak kabul ettiğini öngörebiliriz. 


Amerika Birleşik Devletleri’ nde 1.2 metre, Avrupa Birliği’ ne bağlı ülkelerin bir çoğunda ise 1.8 metre üzerindeki çalışmalar yüksekte çalışma olarak kabul edilmektedir ve bu yüksekliklerin üzerinde çalışanların kişisel koruyucu ekipman kullanma zorunluluğu belirtilmektedir. 


OSHA (Occupational Health And Safety Administration) standartlarına göre 6 feet (1.8 metre) üzerindeki yüksekliklerde yapılan çalışmalarda çalışanların korunması için tutarlı bir yüksekten düşmeyi önleyici sistem bulunması gerekmektedir. İngiliz (WAHR) standartlarına göre ise her türlü düşme riskinin yaralanma tehlikesi içerdiği kabul edilmiş ve her türlü düşme riskine karşı uygun önlemler alınması gerektiği belirtilmiştir. Fakat 2 metrenin altında ve üstünde bulunan ve düşme tehlikesi içeren çalışma alanları için ayrı ayrı önlemler istenmektedir. 


Yani İngiliz standartlarına göre düşme riski bulunan her seviye için önlem alınması gerekmektedir. 2 metre üzerindeki yükseklikler ise tehlikeli yükseklik olarak kabul edilmekte ve 2 metreden yüksek çalışma alanları için daha ayrıntılı önlemler alınması gerektiği belirtilmektedir.
0
Geri Sarımlı Yakalama Sistemleri


Düşme sırasında otomatik olarak kilitlenerek düşmeyi, kaymayı ve kontrolsüz inişleri durdurmak için kullanılan ekipmana mobil düşüş tutucu denir. Yüksekte çalışmada kılavuzlanmış tipte düşme önleyici, çapa halatı boyunca hareket etmeli, yukarı ve aşağı yönde konum değişikliği süresince elle ayarlamayı gerektirmeden kullanıcıya eşlik etmeli ve düşme meydana geldiğinde çapa halatı üzerinde otomatik olarak kilitlenmelidir.


Mobil düşüş tutucular sabit, hareketli veya esnek sistemlere monte edilebilen, kılavuz oluşturan düşme durdurma elemanlarıdırlar. Personelin düşey olarak yukarı-aşağı güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlayan, sabit bir ankraj hattı ve bu hat üzerinde hareket eden, bir düşme anında ise kendinden kilitleme fonksiyonu bulunan bir düşmeyi önleme tertibatıdır. Bu ekipmanlar, sistem içinde bir ankraj hattı boyunca çalışır.
Rijit halat sistemlerinde yukarıya veya aşağıya doğru konum değişikliklerinde elle ayarlama gerektirmeksizin belirli bir hızla personelin ihtiyacına göre beraber hareket edebilmektedir.


Çalışma özelliğine göre dört farklı düşme önleyici vardır;
1. Esnek bir çapa halatını içeren kılavuzlanmış tipte düşme önleyici
2. Esnek bir çapa halatı, bu halata tutturulmuş kendiliğinden kilitlenen kılavuzlanmış tipte düşme önleyici ve bir bağlayıcı veya bağlayıcı ucu olan bir halatı içeren alt sistem.
3. Kılavuzlanmış tipte düşme önleyici
4. Kendi kendini kilitleme fonksiyonu ve kılavuzlanma imkanı olan bir düşme önleyic
0